Infoservis |18. Január 2012 13:26

Kde musíte povinne nosiť pri lyžovaní prilbu ?

Slováci najčastejšie cestujú za zimnými športmi do Rakúska, Talianska, Francúzska, Švajčiarska, Slovinska a Českej republiky. Bezpečnosť je základ nielen pri športe a hlavne pri lyžovaní. V každej z nich platí iný predpis na nosenie ochrannej prilby.
Tá je povinná pre deti do 15 rokov v Rakúsku. Nariaďuje to športový zákon, ktorý tam platí do 1. mája tohto roka. Za jeho porušenie však nevyplývajú žiadne sankcie. Na lyžovanie v  Taliansku musia používať prilbu  deti do 14 rokov  Pravidlá bezpečnosti upravuje zákon z roku 2003. Za ich porušenie hrozí pokuta až do 1000 eur.  Ak ju nemajú, ich rodičia či zákonní zástupcovia zaplatia od 30 do 150 eur.

Jazda mimo zjazdovky v nebezpečných podmienkach bez prístroja na lokalizáciu v lavíne je sankcionovaná do výšky 250 eur. Ten, kto neposkytne prvú pomoc pri nehode, si môže pripraviť 250 až 1000 eur. Na francúzskych lyžiarskych svahoch nie sú povinné ochranné prilby, a to ani pre deti. O výške finančnej zodpovednosti za spôsobený úraz rozhoduje súd. Takáto povinnosť neexistuje ani vo Švajčiarsku. U maloletých je ich nosenie samozrejmosťou.

Napríklad do lyžiarskych škôl ich inštruktor bez prilby nevezme. Platí tam ale všeobecná zásada Medzinárodnej lyžiarskej federácie, teda pohybovať sa po svahu tak, aby neprišlo k ohrozeniu iných osôb. V prípade jej porušenia, lyžiara napomenie traťová a záchranná služba, taktiež mu môže odňať zakúpený lyžiarsky lístok.

V Slovinsku v súčasnosti neplatí povinnosť používania prilby na svahu. V budúcnosti sa počíta s jej zavedením pre všetky vekové kategórie. Sú zavedené sankcie pri použití alkoholu na svahu až do výšky 200 eur a lyžiar zároveň musí opustiť svah. Ani v Čechách nenariaďuje nosenie prilby žiadny zákon.

Zdroj: TASR

 

Pridaj komentár


*