Pozvánka |6. Jún 2012 7:41

Víkend otvorených parkov a záhrad

V dňoch 8. – 10 júna 2012 Národný Trust n.o.  v spolupráci s  Hlavným mestom Bratislava a ďalšími partnermi organizuje IV. ročník medzinárodného podujatia „Víkend otvorených parkov a záhrad“.

Myšlienka otvárania záhrad, parkov či dvorov verejnosti vznikla v roku 1998 v Londýne a pre jej úspech sa postupne šíri do ďalších krajín Európy. Hlavným cieľom podujatia je atraktívnou i netradičnou formou predstaviť obyvateľom i návštevníkom zapojených lokalít hodnoty najmä historických parkov a záhrad a prostredníctvom získaných poznatkov viesť ľudí k porozumeniu a aktívnej ochrane týchto hodnôt, vytvorených spoločne prírodou i rukou človeka.

Cieľom podujatia je upozorniť aj na obrovský význam existencie verejnosti prístupnej kvalitnej zelene pre zdravotný či už fyzický alebo mentálny stav populácie našich miest a obcí. Zároveň chceme poukázať na sociálno-ekonomický potenciál, ktorý parky a záhrady na Slovensku predstavujú.

Víkend otvorených parkov a záhrad usporadúvame vždy druhý júnový víkend, kedy naplno vynikne práve kvitnúca bujná vegetácia. Návštevník sa počas tohto víkendu môže kochať prerodom jari do leta, a to nielen v zapojených záhradách a parkoch na Slovensku, ale aj v mnohých iných krajinách Európy ! Počas Víkendu otvorených parkov a záhrad môžu návštevníci spoznávať svoje obľúbené parky novým spôsobom, ako aj nahliadnuť do bežne neprístupných parkov či záhrad.

Množstvo parkov a záhrad na Slovensku je síce prístupných verejnosti fyzicky, no väčšina z nich nie je prístupná v zmysle duchovnom. Na rozdiel od našich britských partnerov do podujatia zaraďujeme aj celoročne prístupné lokality – ideu otvorenosti parkov a záhrad chceme prezentovať v zmysle otvárania sa nových pohľadov na známe lokality a získavania nových informácií a poznatkov o nich.

IV. ročník Víkendu otvorených parkov a záhrad sa okrem vybraných bratislavských parkov a záhrad bude konať aj v iných mestách a obciach na Slovensku: v Stupave, Malinove, Nitre, Žiline, Turčianskej Štiavničke, Spišskom Hrhove, Palárikove, Dolnej Krupej, Betliari atď.

Presný zoznam lokalít a program podujatia záujemcovia nájdu na stránke www.vikendotvorenychzahrad.sk Podujatie sa koná pod záštitou primátora Bratislavy, pána Milana Ftáčnika a MŽP SR ako aj v spolupráci s MK SR.

 

Pridaj komentár


*