Vlkolínec: Jedinečná lidová osada, která je zapsána i na Seznamu UNESCO

Vlkolínec je opravdu jedinečnou osadou nacházející se na Slovensku. Našli byste ji v blízkosti Ružomberka v nadmořské výšce 718 m. Jedná se o nejzachovalejší a nejkompletnější celek původních lidových staveb. Navštivte Vlkolínec a přeneste se do minulosti. 

Důležitá památka

Vlkolínec je velmi důležitou osadou, která byla vyhlášena památkovou rezervací lidové architektury a zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Písemné zmínky o této obci pochází ze 14. století, přičemž se původně jednalo o osadu dřevorubců a uhlářů.

Typická architektura

Vidět zde můžete typickou lidovou architekturu. Vlkolínec je totiž horskou osadou, přičemž středem obce protéká potok. Celý Vlkolínec se zachoval především díky izolovanosti od okolí a vyhnul se tak i stavebnímu rozmachu ve 20. století. Charakteristickými prvky domů je šindelová sedlová střecha, která má lomený krov. Najdete zde 55 roubených dřevěnic, přitom 18 z nich je stále trvale osídleno. Všimněte si při návštěvě především dvoupodlažní zvonice, která pochází z roku 1770, roubené studny a barokně klasicistního kostelu Navštívení panny Marie. Tato osada opravdu stojí za návštěvu!